Výroba stavebných konštrukcií

Stavebné konštrukcie sú kovové alebo drevenné nosné prvky stavieb a ich častí, reklám, pútačov, a iných samostatne stojacich prvkov. Ich úlohou je zvýšiť pevnosť daného prvku alebo stavby ako celku. V oblasti ľahkých stavebných konštrukcií ponúkame:

  • ľahké hliníkové nosné konštrukcie použiteľné pre opláštenie budov, priečelí, fasád, zasklení, reklamných plôch
  • konštrukcie pre inštaláciu montovaných veľkoplošných zariadení, priznaných dizajnových konštrukcií
  • konštrukcie pre montáž fotovoltaických panelov

Všetky konštrukcie sami navrhujeme aj vyrábame, čo nám umožňuje prispôsobiť každú realizáciu podmienkam na mieste inštalácie. Preto výroba ľahkých konštrukcií na mieru alebo atypické konštrukcie sú pre nás hračkou. Ľahké stavebné konštrukcie sú použiteľné pre zasklenia, ľubovoľné opláštenie budov, priečelí a fasád ako i konštrukcie pre umiestnenie reklamných panelov. Nižšie uvádzame pár príkladov.

Hliníkové konštrukcie pre budovy

Použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje maximálna trvácnosť, bezúdržbovosť ako i estetika.

Hliníkové konštrukcie pre malé stavby

Použitie v aplikáciách ľahkých konštrukcií ako prístrešky, zasklenia, plášte malých budov.

Drevené stavebné konštrukcie

Prístrešky, altánky, pergoly, slnolamy, záhradné kancelárie , aquaparky, drevostavby a iné.

Výroba konštrukcií a panelov pre reklamu

Reklamné prvky offline reklamy. Panely a rámy pre osadenie na fasády budov, samostatne stojace reklamy, reklamné stojany, reklamy na stĺpoch pre označenie budov, priemyselných parkov, firemné logá, reprezentačné reklamné pútače a svetelné reklamy v rôznych tvaroch a materiálových prevedeniach (sklo, kameň, hliník, kovy). Poskytujeme návrh, vizualizáciu modelu, výrobu aj montáž na mieste. Všetky konštrukcie sami navrhujeme aj vyrábame.

Reklamné konštrukcie na stožiar

Náročnejšie konštrukcie pre reklamu na stožiare

Reklamné konštrukcie iné

Reklamné konštrukcie napríklad pre plachtové banery.

Výroba konštrukcií pre fotovoltaiku

Systém fotovoltaických panelov vždy vyžaduje nosnú stavebnú konštrukciu bez ohľadu na orientáciu montáže (horizontálna či vertikálna). Vyhotovujeme tradičné konštrukcie na mieru ako i atypické konštrukcie. Typy riešení pre rodinné domy ako i konštrukcie pre firmy a priemysel. Rovnako poskytujeme komplexné poradenstvo, návrh a montáž pre certifikovaný systém na vertikálne konštrukcie - fasádu, strechu a pod. Ponúkame samostatné návrhy konštrukcii, statické posúdenie, výrobu na mieru a v prípade dohody vieme poskytnúť aj inštaláciu konštrukcií.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam Vám vieme ponúknuť i konštrukcie s atypickým parametrami na mieru v aplikáciách, kde sú napríklad priestorové problémy, zvýěné nároky na statiku, potreba nezávislého kotvenia a podobne.

Konštrukcie pre rodinné domy

Konštrukcie pre horizontálnu montáž fotovoltaických panelov na rodinných domoch.

Konštrukcie pre firemné budovy

Konštrukcie pre horizontálnu montáž fotovoltaických panelov pre firmy či energetické spoločenstvá.

Vertikálne fotovoltaické konštrukcie

Konštrukcie pre vertikálnu montáž na fasády budov.

Poskytujeme samostatné návrhy konštrukcii, statické posúdenie, výrobu na mieru a v prípade dohody aj inštalácie konštrukcii.

Všetky konštrukcie sami navrhujeme aj vyrábame s ohľadom na požiadavky kvality. Výrobky sú riadené podľa normy ISO 9001:2015 a výrobkovej normy pre hliníkové konštrukcie EN 1090-1 a EN 1090-3, na základe čoho je naša spoločnosť oprávnená certifikovať tieto výrobky pre Európsky trh (CE).