Zemné skrutky BAYO.S Hobby

Jednoduchá stavba základov pre ploty, terasy, pergoly, vybavenie ihrísk, sušiaky. Poskladajte si svoje skrutky podľa potreby.

Zemná skrutka pri zaskrutkovaní do zeme vďaka kónusovému telu stlačí a zhutní zeminu vo svojom okolí, a tak vznikne vďaka plochee pravidelného závitu na tele skrutky velmi pevný základ, ktorý sa dá okamžite zaťažiť. Zemné kotvy sú staticky testované na tlakovú, ťahovú i bočnú záťaž.

Fixné skrutky

Fixné skrutky majú pevne určenú dĺžku i zakončenie pre konrétny účel. Slúžia ako rýchla alternatíva betonových základov.

Nastaviteľné skrutky

Nastavitelné skrutky môžete kombinovať podľa vlastních potrieb a tiež ich predlžovať pre vyrovnanie terénu.

Inštalácia ručným kľúčom

Instalačný kríž slúži k manuálnemu zavŕtaniu fixných i nastaviteľných zemných skrutiek svojpomocne.

Predvŕtanie

Ak narazíte na kameň alebo koreň, dané miesto si predvŕtajte SDS vrtákom. Ak je veľké sucho a pôda je tvrdá, nalejte do predvŕtaného otvoru vodu.

Hlbšie zavŕtanie

Ak sa vám podarí zavŕtať skrutku hlbšie než ste chceli, vyskrutkujte ju von, do otvoru nasypte hlinu alebo štrk a znovu zavŕtajte. Nikdy ju nepovoľujte.

Pozor na inž.siete

Pred inštaláciou zemných skrutiek sa uistite, že v mieste zavŕtania nevedú inžinierske siete, ktoré by mohly byť porušené. Predídete prípadným škodám na zdraví a majetku.

Videá a návody